Page 11 - Karriere Troms

Basic HTML Version

KARRI
KARRI er netverket for opplæringskontor og -ringer i Troms fylke. I Karri er det 23 opplæringskontorer som
representerer samtlige bransjer.
Hva er et opplæringskontor?
Et opplæringskontor eies og drives av bransjene, som i felleskap har påtat seg oppfølging og opplærings-
ansvar for lærlinger. Formålet er å kvalitetssikre og å tlføre ekstra kunnskap og kompetanse for hver enkelt
lærling. Opplæringskontoret skal påse at lærlingen får opplæring i henhold tl gjeldende lover og regler. Lær-
lingen tegner kontrakt med opplæringskontoret, medlemsbedrifen har arbeidsgiveransvaret. Opplæringsk-
ontoret hjelper deg med læreplass og veiledning helt fram tl fag- eller svennebrev.
Nettressurs
:
Elever fra Kongsbakken spiller for
grunnskoleelevene
Foto: Finn Magne Spjelkavik
Ungdomsskoleelev som sveiser,
(KUPP 2009, sveising).
Foto: Jack Borger Strand