Page 13 - Karriere Troms

Basic HTML Version

8. trinn
Om videregående opplæring og arbeidsliv
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring.
• Forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdan-
ningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike karrieremuligheter.
• Vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Kjenne hovedtrekk ved
arbeids- og næringslivet i
kommunen
Kjenne noen utvalgte
bedrifer og insttusjoner
i kommunen
Forberede mulig oppstart av
elevbedrif i 9. klasse:
UE - Se mulighetene!
Næringslivet rundt deg -
NHO
Teateroppsetng: Stkk
fnger’n i jorda - NHO
Spille Pizza Prego - NHO
Besøk med klassen på en av
foreldrenes arbeidsplass
Besøk på skolen av en
forelder som presenterer et
yrke
NO
SAF
NAT
KUH
MUS
MAT
Foreldre i klassen/gruppa
Få kjennskap tl hva en
du kjenner jobber med
Jobbskygging – UE variant
for 8. trinn: Følge en i fami-
lien el. en bekjent gjennom
en arbeidsdag
NO
SAF