Page 14 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Utprøving av utdanningsprogram
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Planlegge, gjennomføre og dokumentere aktviteter og arbeidsoppgaver knytet tl kompetansemål fra
valgte utdanningsprogram i videregående opplæring.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Kjenne sammenhengen
mellom utdannings-
program og yrker som
fnnes i nærmiljøet
UE – Se mulighetene!
UE – Jobbskygging
Forberede utplassering på 9.
trinnet
(PRYO)
SAF