Page 15 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Om egne valg
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Refektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold tl egne interesser og forutsetninger.
• Vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Bli klar over egne inter-
esser og egenskaper
Få økt bevissthet om
eget utdannings- og
yrkesvalg
UE – Se mulighetene!
Interessetester
Refeksjonsoppgaver i kar-
rieremappa
Jobbe med Min utviklings-
plan
SAF
NO
Kunne vurdere, diskutere
og begrunne mulige ut-
dannings- og karrierevalg
UE – Økonomi og karriere-
valg
Refeksjonsoppgaver i
karriere-mappa
Jobbe med Min utviklings-
plan
SAF
NO
MAT
Bearbeide erfaringer fra
utprøving i forhold tl
egne valg
UE – Se mulighetene
Refeksjonsoppgaver i
karriere-mappa
SAF
NO
Kunne sete opp en kar-
riereplan og refektere
rundt denne
Arbeid med karrieremappa
Utarbeide karriereplan 1
Få individuell veiledning med
karriereveileder/rådgiver/
kontaktlærer
Arbeid med refeksjonsopp-
gaver i karrieremappa
SAF
NO
MAT
Forstå sammenhen-
gen mellom interesser,
verdier, utdanning, kar-
rierevalg og personlig
økonomi
UE – Økonomi og karriere-
valg
SAF
NO
MAT