Page 18 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Utprøving av utdanningsprogram
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Planlegge, gjennomføre og dokumentere aktviteter og arbeidsoppgaver knytet tl kompetansemål fra
valgte utdanningsprogram i videregående opplæring.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Bli kjent med et utvalgt
utdanningsprogram i
videregående opplæring
UE - Elevbedrif
Gjøre valg av utdanningspro-
gram for hospitering/kurs i
vgs
Delta på hospitering/kurs i
vgs
Delta på hospitering/kurs i
UH-sektoren
Eterarbeid eter utprøving:
evaluering og refeksjon
SAF
NO
MAT
KUH
(M&H, MUS,
KRØ)
Alle fag
Få kunnskap om et yrke
og se hvilke utdannings-
program erfaringene
dete gir/ passer inn i.
Forarbeid for PRYO: fokus på
utdanningsprogram knytet
tl yrke
Gjennomføre PRYO, inkl.
underveisoppgaver
Eterarbeid PRYO, inkludert
evaluering
NO
SAF