Page 22 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Om egne valg
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Refektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold tl egne interesser og forutsetninger.
• Vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Bli klar over egne inter-
esser og egenskaper
Kunne refektere over og
begrunne egne mulige
utdannings- og yrkesvalg
Interessetester
Refeksjonsoppgaver i kar-
rieremappa
UE – Økonomi og karriere-
valg
NO
SAF
Min utviklingsplan
Bearbeide erfaringer fra
utprøving i forhold tl
egne valg
Evaluering av utprøving
Jobbe med Min utviklings-
plan
NO
SAF
Kunne sete opp en kar-
riereplan og refektere
rundt denne.
Utarbeide karriereplan 3
Få individuell veiledning med
karriereveileder/rådgiver/
kontakt-lærer
Refeksjonsoppgaver i kar-
rieremappa
NO
SAF
Levere søknad tl vi-
deregående opplæring
på bakgrunn av erfar-
inger fra faget utdan-
ningsvalg
Sete seg inn i bruk av MinID
Fylle ut søknadsskjema på
VIGO
NO
SAF