Page 24 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Vedlegg 1
Kort om relevante undervisningsopplegg fra NHO
Næringslivet rundt deg
Interaktve yrkesguide hvor du ser hvordan bedrifer og jobber er rundt deg i hverdagen. Det åpnes bokser
som gir innsikt i yrker og tps tl utdanning. I fere av boksene ligger oppgaver i bunn som er egnet tl å løses i
en skoleklasse. Dete er laget slik at du kan lære om næringslivet som er rundt deg der du bor.
Samfunnsregnskap: Bedrifens bidrag tl samfunnet
Sjekk hvor mange barnehageplasser, grunnskoleelever og sykehjemsplasser bedrifen der du bor fnansierer.
Samfunnsregnskapet er et verktøy som viser hvordan en bedrif bidrar tl samfunnet. Dete er egnet tl bruk i
skolesammenheng, spør noen du kjenner i en bedrif om du kan få årsregnskapet deres og prøv.
Teater: Stkk fnger’n i jorda
Dete er et undervisningsopplegg om ungdom og yrkesvalg. Elevene lager et teaterstykke for å bevisstgjøre
seg og sine medelever om sine muligheter på arbeidsmarkedet. Med hefet “Stkk fnger’n i jorda” oppfor-
drer vi tl å ta i bruk ny arbeids- og undervisningsmetodikk i yrkesorienteringen. Vi har tenkt læreplan, vi har
tenkt prosjektarbeid, temaorganisering og kulturdimensjon. Vi har tenkt fra “kaos tl kosmos”, vi har tenkt
elevinvolvering og elevansvar. For skal yrkesvalget bli et tlnærma reelt valg for den enkelte må det baseres
på undersøkelse, opplevelse, observasjon og utprøving. (Lærerveiledning og manus teater og sang fnnes på
netsiden tl nedlastning.)
Spill: Pizza Prego
Du overtar ledelsen av bedrifen Pizza Prego som skal lage rykende ferske pizzaer for levering på døra. Blir du
den som leder bedrifen best? Pizza Prego er et samarbeidsprosjekt mellom Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) ved Næringsliv i skolen og organisasjonen Ungt Entreprenørskap.
Pizza Prego er fnt som en forberedelse tl å starte elev- og ungdomsbedrif. Lag deres egen vri. Dete kan
også kombineres med å lage pizza. Pizza Prego er et beslutningsspill. Hensikten er at elevene, ved å diskutere
og ta stlling tl spørsmål når en driver en bedrif, skal få innblikk i samfunnet. Selve spillet har som mål at en
skal tjene mest mulig (eller tape minst mulig) penger, som en direkte følge av beslutningene elevene tar under
spillets gang.