Page 25 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Modell for bedrifsinvolvering i utdanningsvalg
Samarbeidet mellom næringsorganisasjonene tar utgangspunkt i det som er kjernen i Utdanningsvalg, å bed-
re kvaliteten på yrkes- og studieveiledningen. I dete faget mener de det er avgjørende at bedrifene deltar
for å vise hvilke yrkesmuligheter som ligger foran elevene. Noe av hensikten med prosjektet er å fnne ut
hvordan dete best kan gjøres uten å legge for mye beslag på bedrifenes td og ressurser.
Nettressurs
: