Page 28 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Vedlegg 3
Skjematisk oversikt over UE-programmer
UE-Program
Mål
Tverrfaglighet
Elevbedrif (EB)
6 faser
Fra noen uker tl et helt skoleår
Ca. 3-5 uker på 8., 9. eller 10. trinn
Stmulere evne tl å tenke og jobbe
kreatvt
Kunne bruke egne kunnskaper,
erfaringer og netverk
Få økt kunnskap om næringsliv og
ressurser i eget nærmiljø
Kjenne tl hvordan en bedrif er
bygget opp
Forstå sammenhengen mellom
økonomien i en lokal bedrif og
global økonomi
Få kunnskap om å avholde møter
og skrive referater
Kunne presentere, markedsføre og
proflere egen forretningside
Kunne samarbeide og jobbe i team
Kjenne tl hvordan en ide kan
utvikles tl et produkt gjennom en
kreatv prosess
Kunne skrive CV og jobbsøknad
Kunne beregne kostnader i
produktutvikling
SAF
NO
MAT
KUH
(M&H, MUS, KRØ)
Økonomi og karriere-
valg
3 økter x 90 min
Kunne refektere over mangfoldet
I yrkeslivet
Kunne vurdere, diskutere og be-
grunne egne mulige utdannings-
og karrierevalg
Forstå sammenhengen mellom
interesser, verdier, utdanning, kar-
rierevalg og personlig økonomi
Kunne sete opp budsjet og regn-
skap for sin personlige økonomi
Kunne skrive CV og jobbsøknad
Få økt kunnskap om næringsliv og
ressurser i eget nærmiljø
SAF
NO
MAT
Gründercamp
1-3 dager på 8., 9. el. 10. trinn
Som elevbedrif, i tllegg:
Få økt innsikt i et faglig tema git
av oppdragsgiver
Som elevbedrif