Page 3 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Kort om Karriere Troms
Karriere Troms ble etablert 21.9.2010 på bakgrunn av en tverretatlig
prosjekt-/ arbeidsgruppe
1
som anbefalte å opprete et karrieresenter i
fylket. Fylkestnget i Troms vedtok i mars 2009 oppretelse av senteret
for å bedre tlbudet om karriereveiledning tl ungdom og voksne i fylket.
Hovedmålene er å øke gjennomføringen i videregående opplæring og
gi individuell karriereveiledning tl voksne. Karriere Troms skal bidra tl
samordning og koordinering, men ikke overta de roller og oppgaver som
andre parter har i dag
I det første året har Karriere Troms sat fokus på samarbeid mellom
grunn- og videregående skole, samarbeid mellom skole og arbeids- og
næringsliv, FoU-arbeid tlknytet faget utdanningsvalg, rekrutering tl
helsesektoren, eter- og videreutdanning, og ulike digitale løsninger.
Åte arbeidsgrupper med deltakere fra grunn- og videregående skoler,
høyere utdanning, kommuner og fylkeskommunen, næringslivet og
ideelle organisasjoner er etablert. En av arbeidsgruppene
2
har jobbet
med faget
Utdanningsvalg
, og resultatet av dete arbeidet er ramme-
planen for faget.
1
Troms fylkeskommune, NAV Troms, NHO Troms, LO Troms, Kommunenes Opp-
læringskontor, Innovasjon Norge, Karri, Videregående skole, Rådgiverlaget.
2
Tromsø kommune, NHO Troms, UE Troms, Karri, Troms fylkeskommune utdan-
ningsetaten, Undervisningssykehjemmet i Kroken, Kvaløya vgs, Sand skole Balsford,
Hansnes skole Karlsøy, Karriere Troms.
Forord
Karriere
Troms